התאחדות התעשיינים בישראל

תנאי השימוש

 הגבלת אחריות

המרכז להזדמנויות עסקיות עושה מאמצים רבים על מנת לאתר הזדמנויות עסקיות ממוקדות לתחום פעילותם של חברי איגוד המתכת והחשמל ועל מנת שהמידע המתפרסם יהא נכון ועדכני, אך אין עליו או על כל גורם מטעמו כל אחריות שהיא לנכונות המידע, לשימוש שייעשה בו, לכל טעות במידע או הנובעת ממנו, או לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה     מהשימוש במידע או מהסתמכות עליו.

 על המשתמשים החובה להתייחס למידע כאל נתון ראשוני, אותו יש לבדוק ולאמת. 

המידע הנו חלק ממערכת ההזדמנויות העסקיות המופעלת ע"י איגוד המתכת והחשמל ואסור להפצה מסחרית בכל דרך שהיא.

מרכז הזדמנויות עסקיות, גירסה 1.5
המערכת פותחה על ידי חברת